Remedial Teaching Praktijk Blauwkapel

Tristan (13 jaar)

De begeleiding in mijn praktijk is altijd maatwerk, afgestemd op de behoeften van de leerling en dus individueel. Zorg op maat kent een open houding, het respect tonen/hebben voor de leerling, het onderkennen van het probleem, adequate begeleiding geven met soms bijstellen en een goede samenwerking van alle betrokkenen rondom het kind.
Belangrijk is dat een leerling zich veilig voelt bij mij en van lieverlee (weer) zelfvertrouwen krijgt. Het doel van de remedial teaching is dat de problemen opgelost/verminderd worden. Of dat uw kind leert om met zijn probleem om te gaan. Door een goede leerlijn te maken, is er voldoende afwisseling in werkvormen.

LBRT
Als lid van de Landelijke Vereniging van Remedial Teachers (LBRT) woon ik regelmatig lezingen bij die door deze vereniging georganiseerd worden of doe mee aan hun workshops. Mijn lidnummer is 157089.

Historie
Corrie Schildwacht-Sprangers: in 2002 ben ik gestart met mijn remedial teaching praktijk. Toen ik daarmee begon, was ik tevens 3 dagen per week werkzaam in het primaire onderwijs als remedial teacher en interne begeleidster. Vele jaren werkte ik ook als klassenleerkracht in het reguliere basisonderwijs en heb ervaring opgedaan in alle groepen. Behalve de vele bij- en nascholingen die gevolgd zijn door mij, ben ik bevoegd voor het lesgeven op een Speciaal Onderwijsschool. Momenteel werk ik meerdere dagen per week in mijn praktijk in De Bilt en niet meer op een basisschool.

Tristan belde mij al onderweg naar huis. Toen hij thuis kwam was hij heel blij.
Ik "snap" het nu mam, zei hij.
Geweldig he?! Hij heeft zelfs zin om de toets te maken en bedankte mij voor de extra les toen hij naar bed ging.
Bedankt voor vanavond en tot maandag.

Vriendelijke groetjes,
Veronique (moeder)